Łódź Business RunPoland Business Run

FAQ

Jeśli nurtuje Cię pytanie związane z rejestracją lub samym biegiem, zachęcamy do skorzystania z poniższej listy najczęściej zadawanych pytań.

Zobacz także:

Regulamin Łódź Business Run

Polityka Prywatności Łódź Business Run

1. Co to jest Łódź Business Run?

Łódź Business Run to charytatywny bieg biznesowy w formie sztafety 5x 3,8km – drużyna składająca się z 5 zawodników, gdzie każdy z nich przebiega 3,8 km. Bieg organizowany jest na rzecz podopiecznych Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty. Łódź Business Run jest częścią Poland Business Run – ogólnopolskiej imprezy, która 4 września 2016r., wystartuje jednocześnie w różnych miastach Polski.

2. Kto może wziąć udział w Łódź Business Run 2016?

W Łódź Business Run 2016 mogą wziąć udział wszystkie osoby, które dokonają zgłoszenia pięcioosobowej drużyny poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.lodzbusinessrun.pl i w terminie dokonają płatności. Limit miejsc w tegorocznym biegu wynosi 260 drużyn, czyli 1300 zawodników.

3. Co należy zrobić aby wziąć udział w Łódź Business Run 2016?

Aby uczestniczyć w Łódź Business Run:

• Należy poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.lodzbusinessrun.pl

• Należy dokonać opłaty startowej na podstawie faktury proforma

• Każdy zawodnik zobowiązany jest do własnoręcznego podpisania oświadczenia min. o stanie zdrowia, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu Łódź Business Run

• Kapitan drużyny zobowiązany jest do dostarczenia do Biura Zawodów – podpisanych oświadczeń wszystkich zawodników – jest to warunkiem odebrania pakietu startowego

• Należy odebrać pakiet startowy (w biurze zawodów, w tygodniu poprzedzającym bieg – dokładna data i miejsce funkcjonowania biura zawodów zostanie ogłoszona w późniejszym terminie). Zgłoszenia drużyny oraz odbioru pakietu startowego dokonuje kapitan drużyny lub osoba pisemnie przez niego upoważniona.

4. Jak wygląda proces zgłoszenia drużyny?

a) Aby zgłosić drużynę do Łódź Business Run:

• Osoba kontaktowa rejestruje się w systemie na stronie www.lodzbusinessrun.pl podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy i jej dane do faktury.

• Po wypełnieniu formularza do osoby kontaktowej wysyłany jest mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji oraz automatycznie wygenerowanymi danymi do logowania do wizytówek drużyny.

• Za pomocą panelu zgłoszeń osoba kontaktowa rejestruje drużynę wypełniając obowiązkowe pola: dane 5 zawodników w drużynie – imiona i nazwiska, płeć, rozmiar koszulki, adresy mailowe (osoba na pierwszej pozycji startowej zawsze jest uznawana za kapitana drużyny), zdjęcie lub logo firmy, nazwa zespołu, opis zespołu.

• Zgłoszoną drużynę akceptuje Administrator.

• Po akceptacji drużyna pojawia się w zakładce Uczestnicy. Po opublikowaniu drużyna może edytować dane zawodników w koncie drużyny oraz brać udział w dodatkowej zbiórce środków na protezę „Pomagam Bardziej”.

b) Do osoby odpowiedzialnej za faktury drużyny, której adres mailowy zostanie wpisany podczas rejestracji, wysyłana jest proforma. Po opłaceniu proformy osoba kontaktowa otrzymuje fakturę VAT. Oświadczenia Zawodników zostają przesłane do każdego zawodnika drużyny na podane przy rejestracji adresy mailowe.

c) Wszyscy zawodnicy w zespole zobowiązane są do wypełnienia oświadczenia, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Łódź Business Run, w którym: potwierdzają zapoznania się z regulaminem, zasadami polityki prywatności, dokonują oświadczenia na temat stanu zdrowia, wyrażają zgodę na publikację wizerunku. Własnoręczne podpisanie oświadczeń, i dostarczenie ich przez kapitana drużyny do Biura Zawodów jest konieczne do dopuszczenia drużyny do startu.

5. Czy kolejność w jakiej zawodnicy są zgłoszeni to również kolejność na starcie? W jaki sposób można zmienić kolejność zawodników?

Tak – zawodnicy biegną w zgłoszonej podczas zapisów kolejności – ewentualnych zmian można dokonywać z panelu administracyjnego, bądź poprzez maila na [email protected], lub w dniu odebrania pakietów startowych.

6. Czy kapitan musi biec na pierwszym miejscu?

Kapitanem może być dowolny członek drużyny, nie musi to być osoba biegnąca na pierwszej pozycji. Natomiast to kapitan odbiera pakiety startowe i jest odpowiedzialny za doniesienie pałeczki w dniu startu i przekazanie jej pierwszemu zawodnikowi.

7. Czy aby szybciej zarejestrować drużynę można wypełnić tylko niektóre dane? Zarejestrowałem drużynę ale nie miałem pełnych informacji czy można je uzupełnić?

Aby zarejestrować drużynę należy podać dane kontaktowe łącznie z numerem NIP firmy oraz uzupełnić przynajmniej jednego zawodnika w drużynie. Czas na uzupełnienie pozostałych zawodników to 2 tygodnie. Po tym czasie nastąpi przypominenie o uzupełnieniu danych, a w przypadku braku informacji o pozostałych zawodnikach drużyna zostanie usunięta z listy startowej do biegu.

8. Jaka jest wysokość opłaty startowej?

Wysokość opłaty startowej, jaką wnoszą zawodnicy za udział w biegu, nie ulega zmianie w stosunku do ubiegłego roku i wynosi 307,50 PLN brutto. W wyniku zmiany wysokości podatku z 23% do 8% adekwatnie większa część kwoty brutto będzie przekazywana na konto Fundacji. Z kwoty 61,50 PLN brutto opłaty startowej za każdego zawodnika (56,94 PLN netto) 51,94 PLN przekazywane jest na koszty protezowania beneficjentów, a 5,00 PLN pokrywa koszty administracyjne Fundacji związane z organizacją biegu i zapewnieniem odpowiedniego wsparcia dla organizatorów biegu w poszczególnych miastach.

9. Ile czasu jest na opłacenie faktury? Czy można wydłużyć czas płatności faktury?

Termin płatności faktury to 14 dni. Jeśli faktura nie zostanie opłacona w podanym terminie zostaje wysłane przypomnienie, w przypadku braku uregulowania płatności następuje skreślenie z listy startowej do biegu. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony.

10. Czy muszę podawać adresy email zawodników?

Adres email zawodników jest niezbędny. Po zaakceptowaniu drużyny na adres email uczestników przychodzi prośba o potwierdzenie uczestnictwa, zweryfikowanie danych, a także oświadczenie, które musi zostać podpisane przez każdego z zawodników. Uczestnik może, ale nie musi wpisać się na listę subskrybentów nieobowiązkowego newslettera. Także nie ma obawy o otrzymywanie niechcianych informacji drogą mailową.

11. Czy istnieje możliwość zmiany zgłoszonego składu sztafety ze względu na kontuzje lub inne zdarzenie losowe?

Zmiany składu sztafety będzie można dokonywać za pomocą indywidualnego panelu. Dane do logowania zostaną przesłane kapitanowi drużyny wraz z mailem potwierdzającym zarejestrowanie drużyny. Zmiany online są możliwe do dnia 20 sierpnia 2016. Zmiana zawodników po dniu 20 sierpnia 2016 jest możliwa tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach i tylko poprzez zgłoszenie takiej zmiany osobiście przez kapitana drużyny w Biurze Zawodów. Warunkiem koniecznym zmiany zawodnika jest dostarczenie Organizatorowi wszystkich danych nowego zawodnika, a nadto przekazanie oryginału Oświadczenia Zawodnika podpisanego przez nowego zawodnika. Po odbiorze pakietów startowych przez kapitana drużyny zmiana zawodnika jest niedopuszczalna.

12. Czy w tym roku również będzie lista rezerwowa?

Po wyczerpaniu puli miejsc nowo zarejestrowane drużyny automatycznie zostają wpisane na listę rezerwową. O uruchomieniu dodatkowej puli miejsc dla drużyn z listy rezerwowej decydują Organizatorzy biegu i zostaje to podane do informacji w osobnym komunikacie.

13. Czy jedna osoba może pobiec w dwóch różnych sztafetach?

Jeden zawodnik może startować tylko w jednej drużynie.

14. Czy po dokonaniu rejestracji istnieje możliwość zmiany rozmiaru koszulki?

Zmiana rozmiaru koszulki po rejestracji jest możliwa, ale zależy od dostępności rozmiarów. Blokada możliwości zmiany rozmiarów koszulek następuje 1 lipca 2016. Po tym terminie Organizator nie jest w stanie zagwarantować innych rozmiarów koszulek niż pierwotnie zamówione.

15. Czy drużyna biorąca udział w Łódź Business Run 2016 musi składać się z pięciu osób?

Każda drużyna startująca Łódź Business Run musi składać się z pięciu osób. Warunkiem sklasyfikowania zespołu jest ukończenie biegu przez wszystkich członków zespołu.

16. Co mam zrobić jeśli pomyliłem się rejestrując drużynę na Łódź Business Run 2016?

Jakichkolwiek zmian bądź poprawek będzie można dokonywać za pomocą indywidualnego panelu.

17. Co mam zrobić jeśli chcę pobiec w Łódź Business Run 2016 z moim dzieckiem w wózku?

Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest poruszanie się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami bez ważnego zezwolenia wydanego przez organizatora. W celu uzyskania zezwolenia należy skontaktować się z organizatorem.

18. Czy drużyna może mieć specjalne stroje/Elementy brandingowe swojej firmy?

Sztafeta firmowa jak najbardziej może posiadać elementy stroju z własnym logotypem (czapeczki, spodenki, buty) elementy stroju nie mogą przesłaniać koszulki zagwarantowanej przez Organizatorów jak również zasłaniać logotypów.

19. Czy organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków?

Nie, zgodnie z Regulaminem organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

20. Kiedy można odebrać pakiety startowe?

Pakiety startowe będzie można odebrać w tygodniu poprzedzającym bieg. Wszystkie szczegóły dotyczące wydawania pakietów startowych zostaną podane w osobnym komunikacie (mailowo, na stronie internetowej oraz na Facebooku)

21. Co mam zrobić jeśli nie zdążę odebrać pakietu startowego w dniach wyznaczonych przez organizatora?

Kapitanowie drużyn którzy nie zdążą odebrać pakietów startowych w dniach wyznaczonych przez organizatora, będą mogli to uczynić w dniu imprezy najpóźniej dwie godziny przed startem w Punkcie Informacyjnym Biegu. Prosimy o wcześniejsze poinformowanie organizatora o braku możliwości odbioru pakietu.

22. Czy drużyna może składać się z paczki znajomych czy musi to być sztafeta firmowa?

Bieg skierowany jest przede wszystkim do sektora biznesowego nie ma jednak żadnych obostrzeń dotyczących drużyn indywidualnych. Zapraszamy do rejestracji i do zobaczenia na starcie!

23. Czy jest limit drużyn przypadających na jedną firmę?

W naszej rejestracji kierujemy się zasadą „kto pierwszy ten lepszy” nie posiadamy żadnych limitów miejsc dla drużyn z jednej firmy.

24. Co mam zrobić jeśli chcę zrezygnować z udziału w Łódź Business Run 2016?

Aby zrezygnować z udziału w Łódź Business Run należy skontaktować się z organizatorem wysyłając e-mail na adres: [email protected]. Organizator nie zwraca otrzymanych opłat startowych.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.

Klikając "Kontynuuj" poniżej potwierdzasz, że zapoznałeś się z powyższą informacją.